Teď je řada na vás!

 • Vážení hráči,


  teď je řada na vás! Uvítali bychom, kdybyste nám řekli, jaké funkce hry vám v Rail Nation chybí nebo které jste si vždy přáli ve hře mít. Tohle nebude jen další jednoduchý dotazník!


  Vyhodnotíme všechny návrhy ve všech jazycích a poté vybereme pět návrhů, pro které pak budou moct všichni hráči Rail Nation hlasovat. Nejpopulárnější funkce se pak začne vyvíjet hned po konci hlasování. Kdy bude funkce k dispozici ve hře, bude záležet na tom, kolik práce na ní bude potřeba udělat.


  Jak můžu navrhnout svůj nápad?


  Napište příspěvek v tomto tématu do 22.04.2018 s využitím šablony popsané níže a řekněte nám, jakou funkci byste chtěli ve hře vidět. Poskytněte také prosím koncept navrhované funkce. Neznamená to, že musíte popisovat funkci pomocí detailních vzorců a algoritmů, ale potřebujeme nějaké podrobnosti. Zde je příklad, kterým byste se měli řídit:


  Dodržte prosím tento formát návrhu se zhruba 3-4 body. Při pozdějším vyhodnocování návrhů budeme brát v úvahu pouze ty, které budou odpovídat struktuře šablony.


  Je potřeba myslet ještě na něco jiného?


  Doporučujeme vám navrhovat dobře promyšlené návrhy, které opravdu chcete ve hře. Z tohoto důvodu omezujeme počet návrhů: každý hráč smí vložit jen jeden návrh.
  Každý návrh bude předložen našim herním designérům a bude vyhodnocen. Vyhrazujeme si možnost jednotlivé návrhy upravit či zkombinovat. Pokud se tedy váš návrh nedostane do konečného hlasování, neznamená to, že je ztracen.


  Víme, že někteří z vás by byli raději, kdybychom se soustředili spíše na opravy chyb. Rádi bychom vás ujistili, že ani při vývoji nových herních funkcí neignorujeme existující bugy. Rail Nation těží z průběžného vývoje hry a rádi bychom vám dali možnost se do toho zapojit a dát vám během této akce slovo při vývoji hry. Rádi se pak spojíme s autorem vítězného návrhu a probereme s ním jeho návrh více do hloubky.


  Těšíme se na spoustu kreativních návrhů!


  Rail Nation Team

 • Název: Speciální forum pro městskou radu a vládu regionu
  Scénář: Evropa
  Popis:
  - Kvůli lepší komunikaci, bych rád založil speciální forum, které vidí jen starosta a městská rada daného města
  - analogicky i pro vedení celého regionu by sloužilo speciální forum, které by bylo přístupné jen prezidentovi a členům vlády daného regionu
  - může být i chat
  Obrázek (volitelný): není potřeba :)

  Crespo

 • Název: Přepracovaný technologický strom
  Scénář: Všechny (či jen vybrané)
  Popis:
  - Aktuální technologický strom (tj. výzkum vlaků) má zásadní nevýhodu v tom, že prakticky v každé epoše je jediný vlak, který se zásadně vyplatí a který je vůbec velkým vylepšením vůči nejlepšímu vlaku epochy minulé. To zcela zásadně omezuje taktizování jak ve výzkumu, tak i ve strategii, jaké vlaky koupit. Zejména nešťastná je situace, kdy člověk musí často vyzkoumat 3-4 zcela zbytečné lokomotivy, které nemá smysl využít, než se dostane k něčemu užitečnému (viz např. epocha 3, kde z nákladních vlaků překoná Ryse až poslední Morfeus, tj. všechny předešlé náklaďáky jsou zcela zbytečné), případně když hráč vynalezne nejlepší stroj hned na začátku epochy (viz Rys) a pak již nemá co zkoumat
  - Jako vhodné řešení by byl nový technologický strom, který by nutil hráče výrazně více taktizovat. Namátkou mě napadají tyto příklady:
  a) již na začátku epochy se strom zcela rozvětví a hráč si musí určit, zda půjde cestou jednodušší, na jejímž konci je o něco slabší vlak, nebo náročnější (vyžadující více žárovek), na jehož konci je vlak silnější
  b) v epoše bude více srovnatelných nejlepších vlaků, které se přitom navzájem výrazněji lišej (např. některý lepší na krátké vzdálenosti, jiný na dlouhé). To sice v některých epochách částečně je, vždycky ale je některý z vlaků výrazně lepší
  c) vlaky v nové epoše budou významně lepší než vlaky v epoše staré, tj. k vylepšování výkonnosti dochází postupně s každým (či skoro každým) novým vlakem, tj. hráč musí přemýšlet, zda se mu vyplatí koupit třeba v půlce epochy vlak, který je o něco lepší, než vlak předešlý, ale zároveň horší, než jiný vlak, který vyzkoumá za třeba dva dny (takové dilema je nyní snad jen v případě epochy 1, jde-li hráč přes Velrybu a Oslíka k Sokolovi. Oslík je jistě výrazně lepší než Vlaštovka či Havran, ale vzhledem k ceně je velké dilema, zda jej pořizovat, když následuje výrazně lepší Sokol. Právě toto mám v uvedeném bodě na mysli)
  - samozřejmě by šlo uvedené body doplnit a kombinovat v různých epochách
  - dalším zajímavým zpestřením by bylo, kdyby nebyly technologické stromy shodné na všech serverech (v USA přece jezdily a jezdí zcela jiné lokomotivy než v Evropě)
  - jako velmi vhodné bych viděl, kdyby šlo při přepracování technologického stromu alespoň orientačně brát v úvahu charakteristiky reálných lokomotiv, které jsou do hry přenášeny - tj. lokomotivy, které byly rychlíkové, by měly být i ve hře rychlé (byť uvezou málo vagonů) a naopak. Je smutné, když legendární rekordman Class A4 Mallard ve hře coby Divočák vytáhne max. 130 km/h, zatímco těžkotonážní Sergej či Krokodýl jezdí hodně přes 200. Jindy mě rozesmutnilo, když jste jiný slavný britský stroj, Class 55 Deltic, dali jako vůbec nejslabší nejprvnější dieslovou lokomotivu. Je jasné, že by pro hru asi nebylo optimální zcela kopírovat přesné parametry lokomotiv, ale alespoň jejich základní charakteristiky by měly být respektovány
  - kdybychom měli zajít ještě dále, velmi zajímavé by bylo, kdyby se lokomotivy lišily i stran nákladů (zde inspirace např. Railroad Tycoony 2 a 3, kde se mnohdy nevyplatí koupit nejvýkonnější stroj, protože má prostě veliké provozní náklady, a tak je i přes svou rychlost mnohdy prodělečný). Ale chápu, že to už by bylo na větší přepracování hry..


  Děkuji za případné přečtení a budu rád, když ten můj elaborát k něčemu bude :-)
  Dr. Prokop Matrace

 • Název: Přípřež (postrk)
  Scénář: Všechny
  Popis: Ekvivalent ke zrychlení či mechanikům, tzn. poukaz, řekněme hodinový, na zdvojení lokomotivy. Je otázkou jakou formou-zda prostě přidat 5 wagonů, či 20% tahu lokomotivy, nebo jen nechat tuto výhodu pro jednoslotové lokomotivy...možností je určitě více.

 • Zdravím, vidím, že návrhů moc není, tak snad nebude vadit, když vložím návrhy za celou naši asociaci (Hub3rt, Luluu, Dodánek, cosoco moravák, Hubert Jnr.). Znova jsme je debatovali, protože něco už jsem psal dříve do starého fóra, něco je nové. Hubert.  1)
  Název: Nadčasový vlak
  Scénář: Všechny
  Popis:
  - vlak napříč epochami
  - od druhé epochy by se vylepšovali pouze jeho vlastnosti
  - pokud by si hráč mohl zvolit pouze jednu surovinu z každé epochy, kterou by jím mohl vozit, přineslo by to další taktizování do hry
  - výhoda pro hráče, kteří hrají hru všechny epochy


  2)
  Název: Nádražní budovy
  Scénář: Všechny
  Popis:
  - Restaurace: denní finační bonus (tržby) podle vzorce: lvl restaurace x počet přepravených cestujících x nějaká dolarová částka
  - Hotel: denní prestižní bonus podle vzorce: lvl hotelu x počet připojených měst x nějaká pretižní hodnota
  - Nákupní centrum: denní finanční bonus (tržby) podle vzorce: lvl nákupního centra x počet navozeného zboží požadované domovským městem x nějaká dolarová částka
  - Stavební dvůr: level budovy navíc poskytne určitou slevu z údržby lokomotiv


  3)
  Název: Nová herní událost
  Scénář: Všechny
  Popis:
  - nová soutěž pro asociace: Buď jako Rothschild - během nějaké soutěžní doby měj největší příjmy z přepravy
  - posílení týmového ducha


  4)
  Název: Nový status v továrně - monopol
  Scénář: Všechny
  Popis:
  - jestliže asociace získá v továrně více než 70% podíl z celkových investic a současně bude mít více než 50% celkového počtu investic, další investice do podniku ostatním nebude umožněna, pokud neklesne vytíženost na nízkou úroveň nebo továrna nedosáhne dalšího levelu
  - nový strategický prvek do hry
  - (navíc by to mohlo ovlinit cenu i čekačku pro konkurenty)


  5)
  Název: Získej olympioniky
  Scénář: Všechny
  Popis:
  - pokud má asociace člena, který je místěn v top20 na individuálním žebříčku prestiže, získá z toho nějakou výhodu každý její člen, např. peníze, zlato, jinou odměnu
  - čím blíže je člen k prvnímu místu, tím je odměna větší
  - více členů v top20, více odměn pro asociaci
  - smír mezi prestižáky a asociacemi jezdící pro město


  EN:
  1)
  Title: Timeless train
  Scenario: All
  Description:
  - train across eras
  - train properties would be improved in each era (from the second era only properties)
  - for more game tactics, player can choose only one type of goods from each era
  - advantage for "all eras players"


  2)
  Title: Station buildings
  Scenario: All
  Description:
  - Restaurant: daily financial bonus (profit sales) according to the formula: lvl restaurant X number of transported passengers X any dollar amount
  - Hotel: daily prestige bonus according to the formula: lvl hotel x number of connected cities x any prestige value
  - Shopping center: daily financial bonus according to the formula: shopping center lvl x number of supplied demanded goods by your home city x any dollar amount
  - Construction yard: level building will provide an extra discount on servicing


  3)
  Title: New game event
  Scenario: All
  Description:
  - a competition for associations: Be like Rothschild - let's make the biggest revenue from transport during time limit
  - improve team spirit  4)
  Title: New factory (industry) status - monopoly
  Scenario: All
  Description:
  - when association has made over e.g. 70% of the investments + more then 50% number of investments then other investments will be frozen until tendency will fall down on low level or factory grow up level
  - a new strategic element in the game
  - (it could affect also the price and the waiting time for rivals)


  5)
  Title: Get the Olympians
  Scenario: All
  Description:
  - special daily prices (gold, money, another reward) for all members of association, if association has member in top20 individual prestige ranking
  - when a member is being closer to the first line, then the reward is the bigger
  - more members in the top20, more rewards for the association
  - reconciliation between individual player style (prestige) vs. associations & town needs

 • Ahoj,


  děkujeme všem za návrhy, předali jsme je dál a nyní bude na vývojářích, zda je něco z toho zaujme. Některé z vašich návrhů byly rozhodně zajímavé, tak i osobně jako hráč doufám, že něco z toho v blízké budoucnosti v Rail Nation uvidíme.


  Přeji příjemnou hru.
  merlouska

 • Ahoj, vím, že už toto vlákno není aktuální, ale lepší jsem nenašel a tak píšu alespoň sem.


  Název: Rozdělení části získané prestiže po konci herního kola kolegům, kteří se na jejím získání podle vás podíleli

  Scénář: Všechny

  Popis:
  - RN je týmová hra a umístění města, ASO i jednotlivce závisí na spolupráci s ostatními. V ní někteří jsou nepostradatelní, někteří hodně pomáhají a někteří jsou jen sympatičtí nadšenci. Tyto osoby často upřednostňují výsledek celku před svým a zasloužili by si nějaké ocenění a třeba i posun v žebříčku výše.


  - Na konci herního kola by každý mohl určit, jakou část své prestiže chce předat ostatním, jako poděkování za spolupráci ve hře (návrh min. 5% (tedy každý se musí rozdělit) , max. 10%, automaticky by se odečetlo minimum)


  - Tuto část své prestiže by mohl rozdělit mezi jiné hráče (např. mezi max. 10 jednotlivců) např. procentuálním dělením, mohl by uvést i důvod (vzkaz pro obdarovaného).


  Osoba1 - 40% Díky za výborné vedení ASO

  Osoba2 - 30% Dík za pomoc s....

  Osoba3 - 15% Díky za zástup ...

  Osoba4 - 15% ...


  Těmto hráčům by se přidaná prestiž přičetla, přišla by jim i zpráva o získání prestiže i se vzkazem:


  "Hráč XY ti předal 154 bodů prestiže se vzkazem : Díky za výborné vedení ASO"


  Nerozdělená část by buď propadla nebo by se rozdělila rovnoměrně mezi členy ASO.


  Petr