Prosím vyřiďte vzkaz stálým hráčům v Ústí na Vrabicí

  • Pokud se někomu povede rozjet naplno servery Rychlík a Komín, tak vzkažte stálému osazenstvu města Ústí nad Vrabicí, že mi není umožněno dál pokračovat ve hře a ať na mě zbytečně nečekají i když tam jsem předregistrován.
    Pokračovat dál ve hraní mi zde úmyslně znemožnili