Changelog verze 4.8.0 / 4.8.1

 • Seznam změn ve verzi 4.8.0 / 4.8.1, která byla nahrána 24.07.2018 (CZ201) / 26.07.2018 (CZ1, CZ3, CZ7)


  Stručné shrnutí nejdůležitějších změn najdete na blogu.


  Nové funkce:
  - Pro všechny epochy byla vytvořena nová grafika obrazovky s nákupem lokomotiv.
  - Kompletně přepracovaný systém zpráv: kromě toho, že je dostupný v podobě samostatného okna uprostřed obrazovky, přináší i vylepšené rozvržení a použitelnost.
  - Do přehledů měst, asociací a regionů byly přidány přímé odkazy na příslušná fóra.
  - Každá asociace získá jeden slot navíc pro hráče s kariérní úrovní 1 (funkce bude k dispozici až po aktualizaci všech serverů).
  - Přidána nová sada medailí za sledování videí.
  - Všechna nastavení jsou nyní uložena a použijí se i v příštím kole.
  - Přidána propagační obrazovka s jinými scénáři (po konci závěru hry).


  Další změny:
  - Účty, které nebyly aktivovány, nemůžou hlasovat pro prezidenta a starostu.
  - Začátečnický mód v tutoriálu byl kompletně odstraněn. Hráči, kteří se momentálně nachází v začátečnickém módu, budou automaticky přepnuti do pokročilého módu.
  - Tutoriál byl upraven tak, že už není nutné hlasovat pro prezidenta a starostu.
  - Na chat byly přidány časové údaje.
  - V podnicích, skladech a přístavech se zobrazuje počet vašich investic.
  - Kliknutí na ikonku vycentrování u zboží ve městě nebo skladu vždy vycentruje nejbližší podnik, bez ohledu na to, zda je připojen či ne.
  - Byla změněna logika generování šotoušů. Nebudou se generovat šotouši, kteří byli mezi posledními devíti vygenerovanými šotouši. Tato změna zvýší šance na nalezení vzácnějších šotoušů.


  Vylepšení:
  RN2018-3852 Byl vylepšen kód hry, takže posouvání mapy (především ve Firefoxu) by mělo být plynulejší než předtím. Efekt této změny se může lišit případ od případu a hráči si můžou všimnout různých úrovní zlepšení v závislosti na hardwaru jejich počítače.


  Opravy chyb:
  RN2018-1876 Asociace: Osobnosti: Sloty odemčené za zlaté již nezmizí při prodloužení osobnosti v jiném slotu.
  RN2018-1894 Widget: Asociace: Opravena chyba, kdy se v některých případech místo videa zobrazoval odpočet do dalšího bonusu.
  RN2018-2098 Asociace: Opravena chyba zobrazení, která způsobovala oříznutí seznamu členů při dvou a více žadatelích o přijetí.
  RN2018-2276 Widget: Vlaky: Opravena chyba, která způsobovala, že po změně velikosti widgetu se nezobrazovaly vlaky.
  RN2018-2361 Nádraží: Opravena chyba, která někdy způsobovala posunutí a překrývání budov.
  RN2018-2416, RN2018-3200 Jízdní plán: Opravena chyba, která někdy způsobovala, že koleje nebyly správně zvýrazněny.
  RN2018-2472 Opravena chyba, která někdy způsobovala nekonečné načítání obrazovky po opravení všech vlaků naráz ve chvíli, kdy byla aktivní nabídka na zlaté.
  RN2018-2743 Asociace: Osobnosti: Ikonky s osobnostmi, které už skončily, nyní správně zmizí.
  RN2018-2747 Městské soutěže: Během městských soutěží už se neobjevují negativní události (stávka, údržba trati apod.)
  RN2018-2839 Widget: Vlaky: Opravena chyba u některých nastavení zobrazení, která mohla způsobovat oříznutí vlaků ve widgetu po aktualizaci.
  RN2018-2892 Zprávy: Opravena chyba, které způsobovala, že se vyskakovací okno s informací zobrazovalo stále dokola.
  RN2018-3033 Medaile: Opravena chyba, která způsobovala, že pro vyzvednutí některých medailí bylo potřeba aktualizovat hru.
  RN2018-3118 Široké obrazovky: Městské soutěže: Opravena pozice ikony s bonusem a také už na ikonu nejde kliknout.
  RN2018-3126 Výzkum: Opravena chyba, která způsobovala zobrazování chybové hlášky "nedostatek peněz" při rozdělování výzkumných bodů.
  RN2018-3132 Starosta: Výběr "náhodného" zboží jako dalšího zboží ve městě nyní funguje správně.
  RN2018-3134 Cestující: Vyskakovací okno s informacemi o cestujících se nyní zobrazí jen poté, co vaše první město dosáhne 5. úrovně. Také se toto okno zobrazí jen jednou během herního kola.
  RN2018-3147 Tutoriál: Spolehlivost bonusové lokomotivy se nyní nikdy nesnižuje pro úkol s opravou vlaků.
  RN2018-3219 Nastavení notifikací: Deaktivované krátké notifikace se již nebudou zobrazovat.
  RN2018-3299 Zprávy: Systém bude nyní posílat správné zprávy o denním přepočtu i v případě, že vozíte jen cestující.
  RN2018-3377 Opravena chyba, která někdy způsobovala scrollování špatným směrem až do znovunačtení hry.
  RN2018-3438 Sklady: Opravena chyba, která způsobovala, že ne všechny druhy zboží se zobrazovaly ve výběru.
  RN2018-3439 Lobby: Přidána ikona pro Classic Express servery.
  RN2018-3446 Sklad: Plánovač jízd: Rozbalení seznamu vlaků již nezobrazí osobní vlaky.
  RN2018-3453 Rádcovský program: Tooltip u neaktivního rádce již neukazuje jméno rádce místo počtu hodin.
  RN2018-3454, RN2018-3511 Jízdní plán: Při kopírování jízdního plánu se již nebudou zobrazovat lokomotivy, které už danou trasu jezdí.
  RN2018-3456 Při zrychlení více vlaků se nyní v potvrzovacím okně zobrazí správná doba zrychlení.
  RN2018-3458 Seznam vlaků: Při vybrání všech vlaků se nyní všechny zobrazí správně jako vybrané.
  RN2018-3463 Rádcovský program: Text o novém žákovi byl upraven.
  RN2018-3466 Vlaky: Při použití funkce vycentrování vlaku se nyní daný vlak zvýrazní.
  RN2018-3481 Nádraží: Opravena chyba, která při scollování na nádraží někdy způsobovala posunutí celé obrazovky doprava.
  RN2018-3517 Upozornění: Přidána stručná notifikace pro končící licence. Kromě toho se také nyní všechny stručné notifikace ohledně licencí zobrazují správně.
  RN2018-3525 Pamětihodnosti: Změněno chování v okně s informacemi o pamětihodnosti - při otevření tohoto okna je předvybrané zboží s nejnižším návozem, případně cestující či investice. Bude vždy vybráno zboží s nejnižším rozvojem.
  RN2018-3538 Starosta/Městská rada: Tlačítka již nepřekrývají políčka s hráči.
  RN2018-3541 Šotouši: Opravena chyba, která se někdy objevovala po vyzvednutí několika šotoušů rychle po sobě.
  RN2018-3542 Pamětihodnosti: Cestující jsou opět zobrazeni na vrchu seznamu zboží v tooltipu.
  RN2018-3543 Řazení vlaků: Upraven kód tak, aby byly vlaky na všech obrazovkách řazeny stejným způsobem. Upraveno bylo i řazení vlaků při přepínání šipkami.
  RN2018-3577 V okně s informacemi o městě v záložce Cestující chybí možnost okamžitého odeslání, pokud máte připojenou jen památku na úrovni 5 a výše, ale žádné další město.
  RN2018-3590 Metropole: Odkaz na žebříček měst v metropolích nyní povede na žebříček metropolí.
  RN2018-3615 Plánovač jízd: Opravena chyba, která způsobovala, že se zobrazoval rozdílný zisk v plánovači jízd a v přehledu jízdního plánu.
  RN2018-3630 Startovní balíček: Pokud máte k dispozici poukaz, je nyní zobrazen správně.
  RN2018-3634 Šotouši: Již není potřeba relog, aby se v tooltipu u šotoušů správně zobrazily informace po postoupení hráče na vyšší úroveň.
  RN2018-3640 Seznam vlaků: Tooltipy u vlaků již nepřekrývají posuvník.
  RN2018-3645, RN2018-4360 Žebříčky: Tlačítko na posunutí dolů nyní funguje správně.
  RN2018-3652 Při otevření obchodu se zlatými je deaktivován režim na celou obrazovku, aby bylo zajištěné správné zobrazení obchodu.
  RN2018-3684 Podniky: Na obrazovce s informacemi o podniku je nyní zobrazen erb asociace, která má většinu.
  RN2018-3685 Informace o městě: Počet kandidátů na starostu se opět zobrazuje správně.
  RN2018-3726 Jízdní plán: Při zavření módu vytváření jízdního plánu se již neotvírá přehledová mapa.
  RN2018-3729, RN2018-3936 Zástupci: Opravena chyba, která způsobovala, že se neotevřela uvítací obrazovka v případě, že zástupce byl zároveň rádcem zastupovaného hráče.
  RN2018-3742 Loterie: Přehled cen: Opraveny informace týkající se okamžitého dokončení budov a poukazů s 20% slevou na stavbu.
  RN2018-3760 Sklady/přístavy: Přepnutí obrazovky z dodávek na vyzvednutí opět funguje správně.
  RN2018-3804, RN2018-4042 Podniky: Integrační bonus se nyní zobrazuje správně.
  RN2018-3809 Výzkum: V technologickém stromu na serverech se scénářem USA byla opravena standardní produkční řada pro Vlaštovky.
  RN2018-3834, RN2018-3836 Metropole: Opraveno několik překrývajících se ikon.
  RN2018-3838 Vlaky: Opravena mezera mezi vagóny u Aurory.
  RN2018-3850 Rádcovský program: Byl přidán indikátor, který zobrazuje, zda žák poslal svému rádci los zdarma jako poděkování.
  RN2018-3865 Zprávy: Opravena chyba, která způsobovala problémy při hledání hráčů, jejichž jméno začínalo číslem.
  RN2018-3876 Města: Opraveno pořadí bonusů v tooltipu s cenou za jednotlivé suroviny.
  RN2018-3884 Seznam vlaků: Upraven kód tak, aby se seznam vlaků nezavíral po otevření nové obrazovky v kontextovém menu vlaku.
  RN2018-3912 Jízdní plány: Opět je možné ručně nastavit jízdní plán pro dodávky z/do přístavu a skladu i v případě, že žádné připojené město nepřijímá dané zboží.
  RN2018-3933 Zlatý obchod se nyní zobrazuje správně pro všechna nastavení zoomu.
  RN2018-3947 Stavba kolejí: Původní a skutečná cena koleje se nyní zobrazuje správně i při více slevách naráz.
  RN2018-3953 Muzeum: Indikátor pro nákup lokomotiv se nyní aktualizuje správně po přesunutí vlaků z/do muzea.
  RN2018-3966 Vylepšení vlaků: Opravena chyba, která někdy způsobovala nemožnost nákupu vylepšení.
  RN2018-3968 Soutěže: Při startu nového herního kola mají nyní hráči opět přístup ke všem čtyřem prvním soutěžím. Nicméně může trvat až 6 hodin, než se zobrazí.
  RN2018-3979 Při hraní v prohlížečích Edge nebo Internet Explorer bude nyní na panelu Rail Nation místo #.
  RN2018-3985 Možnosti: Vypnutí/zapnutí stručných notifikací již nebude mít vliv na systémové notifikace.
  RN2018-3987 Koupě vlaku: Velikost textového boxu v tooltipu byla upravena tak, aby se zobrazila celá informace.
  RN2018-3992 Koupě vlaku: Tooltip s informací "ještě nevyzkoumáno" byl odstraněn u bonusových vlaků.
  RN2018-3996 Jízdní plán: Opravena chyba, která způsobovala, že vlak vyrazil na trať bez vagónů v případě, že bylo nutné v průběhu nastavování plánu dokoupit vagóny.
  RN2018-4040 Tutoriál: Přijetí úkolu s vylepšením budovy na nádraží v době, kdy máte otevřené nádraží, již nezpůsobí přepnutí na mapu.
  RN2018-4055 Zprávy: Již není možné vytvářet prázdná témata.
  RN2018-4063 Převod zlatých: Tato možnost je nyní po začátku závěru hry deaktivována.
  RN2018-4068 Oprava vlaků: Při výběru všech vlaků již nebude tlačítko pro automatický výběr vlaků deaktivováno.
  RN2018-4070 Medaile č. 17 by nyní již neměla brát v úvahu nakládku a vykládku cestujících. Má fungovat pouze při vykládce a nakládce zboží v podniku.
  RN2018-4073 Chat: Umístění chatu se již nebude resetovat po aktualizaci stránky / opětovném přihlášení do hry.
  RN2018-4074 USA: Metropole: Čitelnost textu s vedoucí metropolí v horním menu byla zlepšena.
  RN2018-4081 Asociace: Filtr měst bude opět zobrazovat jméno vašeho domovského města.
  RN2018-4094 Muzeum: U vlaků v muzeu se již nezobrazují jízdní plány a není možné je vycentrovat. Také již není možné otevřít plánovač jízd po přejetí myší nad vlakem v muzeu.
  RN2018-4095 Opravena chyba, která někdy způsobovala, že nově zvolení prezidenti nemohli využívat své pravomoce.
  RN2018-4098 Minimapa: Opravena chyba, která někdy způsobovala, že minimapa se "zasekla" na zboží, které ještě nebylo k dispozici.
  RN2018-4127 Licence: Opravena chyba, která způsobovala, že nešlo zvýšit příhoz na aukci licencí, pokud hráč neměl na účtě minimální potřebnou částku pro příhoz.
  RN2018-4129 Umístění v žebříčku investic v památce již není posunuté.
  RN2018-4163 Loterie: Opravena chyba, kdy se někdy po vyhrání poukazu na vylepšení bonusové lokomotivy stávalo, že se nezobrazilo vyskakovací okno vedoucí k oknu s bonusovými lokomotivami.
  RN2018-4164 Video: Při aktivní osobnosti na levnější prémiové funkce se nyní cena u levnějších losů za zhlédnutí videa zobrazuje správně.
  RN2018-4167 Nádraží: Šipky na přepínání nádraží ostatních hráčů z asociace již nemizí po opuštění módu sledování ostatních hráčů.
  RN2018-4176 Nabídky ve zlatém obchodě: Pokud již hráč vlastní bonusovou lokomotivu, nebude se objevovat nabídka na její nákup.
  RN2018-4178 Zprávy: Kopírování vlastních zpráv je opět možné.
  RN2018-4181 Soutěže: Opraveny překrývající se texty, které se objevovaly při předregistraci do soutěže.
  RN2018-4182 Lobby: V seznamu serverů se zobrazují správné ikony pro Express servery.
  RN2018-4190 Město: Upraveno textové pole nahoře, aby se již nepřekrývalo s tlačítky.
  RN2018-4198 Možnosti: Opraven překlad pro "Vycentrované obrazovky".
  RN2018-4202 Asociace: Minimální kroky příhozu u aukcí osobností byly vráceny na 10 000 $.
  RN2018-4234 Loterie: Opravena chybová hláška, která se objevuje v případě, že již vlastníte poukaz na produkční řadu.
  RN2018-4237 Jízdní plány: Při ručním nastavování jízdního plánu se při kliknutí na podnik místo na ikonu suroviny již neobjeví špatná chybová hláška.
  RN2018-4255 Asociace: Opravena chyba, která někdy způsobovala, že po vstupu do asociace nebyla vidět aktuální aukce osobnosti.
  RN2018-4371 Japonský server: Změna jazyka je opět možná bez toho, aby se ztratily všechny texty.


  Opravy chyb v mobilní aplikaci:


  RN2018-3982 Opraveno několik problémů, které vedly k pádu aplikace během odhlášení.
  RN2018-4123 Opět je možné používat hesla s 5 znaky.
  RN2018-4161 Po konci hry jsou zablokovány všechny možnosti, jak se dostat do obchodu se zlatými.
  RN2018-4162 Opravena chyba ve zlatém obchodě, která způsobovala zobrazování chybné ceny balíčku během akce na zlaté.
  RN2018-4195 Opravena chyba na obrazovce s nákupem lokomotiv, která způsobovala, že se někdy zobrazovala špatná lokomotiva.
  RN2018-4211 Přidáno nové tlačítko, které umožňuje kopírovat zprávy.
  RN2018-4305 On/Off tlačítka v nastavení jsou nyní stejně velká.
  RN2018-4306 Opravena chyba, která způsobovala zmizení japonského textu.
  RN2018-4312 Opravena chyba, která způsobovala, že se nezobrazovala možnost předregistrace.
  RN2018-4367 Ukládání a načítání sad jízdních plánů nyní opět funguje správně.