Changelog verze 4.9.0

 • Seznam změn ve verzi 4.9.0


  Nové funkce:
  Do hry byly přidány „noviny“, které informují hráče o nejdůležitějších novinkách v poslední aktualizaci.
  Byl kompletně přepracován výzkumný strom a pro scénáře SoE a Classic byly přidány nové osobní vlaky (pouze v nových herních kolech).
  Velkých změn se dočkaly i aktuální parametry vlaků a jejich vylepšení.
  Upravili jsme systém zpráv zarovnaný doleva tak, aby nyní nabízel stejné možnosti jako zprávy ve vycentrovaných oknech.
  Výkon:
  Přidali jsme různá vylepšení výkonu jak ze strany serveru, tak i na straně klienta.
  - Pokud je aktivní obrazovka nečinnosti, sníží se počet FPS.
  - Snížen počet požadavků na server, aby různé funkce fungovaly rychleji.
  - Nastavení jízdního plánu je nyní rychlejší než dříve.


  Opravy chyb:
  Mobilní aplikace:
  RN2018-4273 Posuvník nyní funguje správně i když má asociace tři osobnosti.
  RN2018-4369 Opraveno několik problémů se zobrazením textu na japonských serverech.
  RN2018-4370, RN2018-4371 Opraveno několik problémů se zobrazením textu při přepínání jazyka z japonštiny do angličtiny či naopak.
  RN2018-4428 Android: Bonusové kódy lze nyní opět vyzvedávat přímo v obchodě se zlatými.
  RN2018-4430 Plus účet je nyní možné opět koupit ze stránky „více informací“.
  RN2018-4506 Opraveny problémy s padáním hry v případě, že měl hráč otevřené okno s nákupem lokomotivy a otevřel další okno.
  RN2018-4524 V seznamu aktivních serverů se již nebudou zobrazovat servery, na kterých jste nikdy nehráli.
  RN2018-4616 Výběr jazyka se nyní opět zobrazuje správně na všech zařízeních.
  RN2018-4625 Z aplikace bylo odstraněno tlačítko režimu na celou obrazovku.
  RN2018-4627 Hra již nepadá při otevření menu Možnosti ve chvíli, kdy je otevřený výzkumný strom.
  RN2018-4702 Opravena chyba, která někdy způsobovala pád aplikace po přihlášení do hry.


  Lobby:
  RN2018-4478 Stav bitvy Západu a Východu se nyní opět zobrazuje v přehledu serverů u express serverů se scénářem USA.


  Všeobecné:
  RN2018-2074 Vlaky nyní vždy jedou nejkratší možnou cestou.
  RN2018-2409 Krátké upozornění o nové příchozí zprávě nyní vždy zobrazuje správného odesilatele.
  RN2018-3087 U měst se po nové úrovni již nezobrazují tmavé stíny vypadající jako olejové skvrny.
  RN2018-3109 Pokud města zvednou úroveň ve stejný čas, jejich pořadí je nyní správně určeno podle počtu připojených hráčů.
  RN2018-3221 Tooltipy vlaků v seznamu vlaků se nyní zobrazují vedle seznamu.
  RN2018-3238 Přidáno několik chybějících zvukových souborů.
  RN2018-3351 Opravena pozice kouře pro produkční řadu Schienenzeppelin (Žirafa).
  RN2018-3385 Přidán kouř ke kariérní lokomotivě na všech úrovních.
  RN2018-3444 Ikona s osobností nyní správně zmizí po skončení osobnosti.
  RN2018-3524 Text o vývoji soutěže se nyní opět správně zobrazuje na sloupečku s vývojem.
  RN2018-3527 Přidán nový formát kontejneru s vlakem na obrazovky, které se zobrazí po vylepšení jednoho či více vlaků, aby se nový jízdní plán zobrazil správně.
  RN2018-3564 Zlepšeno chování hry při stavění kolejí na hodně oddálené mapě.
  RN2018-3614 Seznam vlaků v plánovači jízd nyní zobrazuje jen vlaky, které jsou schopné utáhnout alespoň jeden vyfiltrovaný druh zboží.
  RN2018-3637 Tooltip s přepravou cestujících ve městě se již nezobrazuje mimo obrazovku.
  RN2018-3800 Ruční nastavení jízdního plánu se zbožím, které ještě není přijímáno žádným městem, nyní funguje správně, pokud je možné toto zboží dodat do podniku, skladu nebo přístavu.
  RN2018-3861 Avatar již nepřekrývá seznam budov v případě deaktivované grafiky nádraží.
  RN2018-3886 Detaily o vlaku nyní zobrazují správný obrázek vlaku a šipky jsou blokované, dokud se obrázek vlaku stále načítá.
  RN2018-3986 Některé informace v průvodci hrou byly aktualizovány.
  RN2018-4051 Seznam vrstev byl upraven, aby animace bouřky nepřekrývala okno s informací o soutěži.
  RN2018-4052 Vlastní šotouši již nejsou viditelní v režimu pozorování ostatních hráčů.
  RN2018-4138 Cena vylepšení vlaku je nyní opět ve všech menu zobrazena správně i v případě, že je aktivní osobnost na levnější vylepšení.
  RN2018-4171 Obrazovka s osobnostmi a zpráva o tom, že nejsou žádné volné sloty, se nyní správně aktualizuje i po propuštění osobnosti.
  RN2018-4226 SoE: Odstávka serveru již nesmaže informace o vývoji regionů.
  RN2018-4235 Opraveny informace v hlavičce skladu zobrazené při otevření skladu ve chvíli, kdy není tlačítko na aktualizaci k dispozici.
  RN2018-4263 USA: Opravena překrývající se tlačítka duelu Východ vs Západ.
  RN2018-4264 Aktivní bonus z městské soutěže se nyní zobrazuje ve všech záložkách ve městě.
  RN2018-4266 U nastavení s přepínači možností bylo přidáno zvýraznění řádku.
  RN2018-4267 Filtr zboží ve skladu byl vizuálně upraven, aby se shodoval ve všech sekcích skladu.
  RN2018-4269 Při nahlašování chatu se již texty nepřekrývají.
  RN2018-4284 Při pozorování ostatních hráčů již vlaky nemizí.
  RN2018-4311 Widget: Upraven kód tak, aby se při dosažení maximální úrovně města barva sloupečků změnila na modrou.
  RN2018-4321 Přihlášky do asociací je nyní možné stáhnout i během závěru hry.
  RN2018-4322 Nákup vlaků do muzea již nesnižuje zobrazený počet použitelných slotů vlaků.
  RN2018-4326 Po změně epochy se v náhledu epochy zobrazují správné vlaky.
  RN2018-4374 Změny v počtu okamžitých odeslání se nyní zobrazují správně ve skladech a přístavech.
  RN2018-4426 Již není možné nechtěně dvakrát přihodit na licenci dvojklikem na tlačítko s příhozem.
  RN2018-4440 Trvání aktivního banu na chat je zobrazeno v chatu.
  RN2018-4447 Pozorování vlaků ostatních hráčů již neukazuje indikátory chybějících vylepšení založené na vašem výzkumu.
  RN2018-4450 Poslední otevřená záložka chatu je nyní uložena v nastavení uživatele.
  RN2018-4451 Chrome: Aktivace zobrazení na celou obrazovku ve chvíli, kdy je prohlížeč v celoobrazovkovém režimu, už nezpůsobuje pád klienta.
  RN2018-4457 Konečná cena nákupu při nákupu více vlaků a vylepšení zároveň je nyní počítána správně i v případě, že část nákupu je pokryta pomocí poukazů.
  RN2018-4468, RN2018-4747 Minimapa nefungovala v případech, že filtr byl nastaven na specifický scénář a nefungoval tak v aktuálním scénáři.
  RN2018-4477 Klient již nezamrzá při ztrátě připojení k chatu ve chvíli, kdy je otevřené okno se zprávami.
  RN2018-4484 USA: Odstraněny medaile „V průběhu věků“ a „Šatní skříň“.
  RN2018-4486 SoE: Úkol „Připoj se k památce“ se nyní splní i v případě, že hráč připojil památku předtím, než se úkol objevil.
  RN2018-4487 Úprava jízdního plánu po nově namontovaném vylepšení tažné síly nyní již bere správně v úvahu vagóny, které jsou již u vlaku používány.
  RN2018-4488 Změna v úrovni loterie je nyní okamžitě rozpoznána i bez potřeby obnovení stránky.
  RN2018-4493 Při psaní zprávy je nyní vidět pět řádků napsaného textu.
  RN2018-4501 Hráči s banem na chat již nemůžou psát na kombi chat.
  RN2018-4504 Žebříček se opět zobrazuje správně i po skončení závěru hry.
  RN2018-4510 Vylepšení na obrazovce s nákupem vlaku jsou nyní řazena podle jejich technologického ID, aby odpovídala pořadí ve výzkumném stromu.
  RN2018-4511 Základní cena na obrazovce s nákupem vlaku se již nemění při výběru vylepšení.
  RN2018-4512 Možnost zastupování již není zmíněna na uvítací obrazovce po začátku hry.
  RN2018-4518 Je opět možné kupovat vagóny i v případě, že není připojen podnik, ale je připojen sklad/přístav.
  RN2018-4534 Cena kolejí se nyní v tooltipu zobrazuje správně i v případě, že je aktivní osobnost na levnější koleje.
  RN2018-4542 Pokud máte při nákupu balíčku epochy ještě výzkumné body k utracení, zobrazí se varování.
  RN2018-4548 Zpráva o prestiži získané za den nyní opět zobrazuje správný počet prestiže místo „NaN“.
  RN2018-4552 Přidána funkce umožňující nahlásit hráče v soukromé konverzaci.
  RN2018-4570 Odpočet u aukce osobnosti nyní funguje správně a čas neskáče nahoru a dolů.
  RN2018-4571 Již není možné nechtěně dvakrát přihodit na osobnost dvojklikem na tlačítko s příhozem.
  RN2018-4573 Nové standardní produkční řady pro servery se scénářem USA jsou nyní plně integrovány do hry. To se týká těchto lokomotiv: Oslík PRR D14, Krtek USRA 0-6-0, Dionýsos EMD GP7 a Hérakles ALCO RS-3.
  RN2018-4574 Při změně nastavení notifikací se již nezruší vypnutí zvuku.
  RN2018-4578 Úkol s nákupem produkční řady se nyní automaticky splní, pokud už máte koupené všechny produkční řady.
  RN2018-4584 Možnosti ignorování a pozorování byly odstraněny ze zpráv od Jardy Koloťuka.
  RN2018-4588 Ikony s událostmi týkajícími se podniků jsou nyní opět zobrazeny správně ve vycentrovaných obrazovkách i v obrazovkách zarovnaných vlevo.
  RN2018-4600 Hráči s banem na zprávy/fóra mají nyní opět přístup k systémovým zprávám.
  RN2018-4603 Opravena chyba, která v některých situacích umožňovala hráčům investovat jen 10 000 $.
  RN2018-4613 Městská fóra jsou nyní seřazena jinak. Vaše domovské město je nahoře, zbytek je řazen podle abecedy.
  RN2018-4629 Již není možné přidat stejného hráče jako zástupce dvakrát.
  RN2018-4720 Odstraněny všechny možnosti jak otevřít zprávy v režimu zastupování.
  RN2018-4723 Události v podnicích jsou nyní zobrazeny i v hlavičce podniku.
  RN2018-4809 Při nákupu lokomotiv již není možné naklikat více lokomotiv než na kolik je volných slotů.
  RN2018-4815 Při hledání nových členů asociace se nyní profil otevře správně v popředí.
  RN2018-4869 Lucy se již neobjevuje během načítání obrazovky s prohlídkou hry.
  RN2018-4887 Opravena chyba, která umožňovala zástupcům změnit si nastavená povolení.
  RN2018-4890 SoE: Již není možné investovat do nepřipojených památek.
  RN2018-4982 Obrazovka nečinnosti se nyní objeví jen v případě, že ve hře neprovedete žádnou akci (nestačí jen hýbat myší) a již nezavírá všechna otevřená okna.


  Opravili jsme také různé případy, kdy se překrývaly texty a grafika a mnoho dalších chyb. Také byly upraveny některé překlady, aby lépe pasovaly na tlačítka nebo do textových polí.