Changelog verze 4.10.0

 • Seznam změn ve verzi 4.10.0 (aktualizace serverů ve dnech 28. 11. 2018 a 29. 11. 2018)


  Funkce:
  Přepracování funkce zastupování
  - Zastupování účtu bude možné maximálně po dobu 30 dní (15 dní na express serverech).
  - Přidáno nastavení umožňující zástupcům používat poukazy a zlaté (každou funkci lze nastavit zvlášť).
  Zlepšení přístupnosti
  - Přidána nová možnost na zvětšení uživatelského rozhraní i fontu.
  - Ikony online stavu vylepšeny tak, aby je snadněji rozlišili i hráči s barvoslepotou.
  Vylepšení výkonu
  - Při přihlašování na nové herní světy byla přidána automatická kontrola FPS. Pokud je počet FPS příliš nízký, bude doporučena úprava nastavení grafiky pro zlepšení výkonu.
  - Ruční nastavování jízdních plánů již nebude trvat tak dlouho jako dříve.
  - Při oddálení obrazovky během ručního nastavování jízdního plánu bude zobrazeno jen 50 ikon zboží.
  - Při posledních dvou úrovních oddálení obrazovky během nastavování jízdního plánu se nebudou ikony zboží zobrazovat vůbec.
  - Požadavky na server mezi klientem a serverem byly optimalizovány. Toto by mělo být znatelné především u hráčů se slabším připojením k internetu. Byl také snížen objem přenášených dat.
  Vylepšení použitelnosti
  - V každé epoše byl do výzkumného stromu přidán sloupeček s postupem.
  - Zprávy o výsledku aukce osobností byly kompletně přepracovány. Nyní budou zobrazovat i všechny hráče, kteří přihodili, a v případě prohry se zobrazí i vítězná částka.
  - Při pohybu myší se již nebudou zobrazovat tooltipy.
  A přichází zima!


  Opravy chyb:
  RN2018-4973 Asociace: třetí slot na osobnost opět funguje správně.
  RN2018-0987 Licence: obrazovka se nyní okamžitě aktualizuje, pokud jsou k dispozici nové informace.
  RN2018-3483 USA: budoucí podniky se již nezobrazují nad stromy.
  RN2018-3640 Seznam vlaků: kód byl upraven tak, aby se tooltipy zobrazovaly napravo od posuvníků a nepřekrývaly je.
  RN2018-3676 Upraven turecký překlad pro medaili č. 84.
  RN2018-4349 Nádraží: bonusy k vyzvednutí by se nyní měly vždy zobrazovat správně.
  RN2018-4541 Možnosti: opraveny některé texty, které byly překryty posuvníkem.
  RN2018-4593 Opraven holandský překlad u Venuše na obrazovce s nákupem vlaku.
  RN2018-4594 Notifikace o nové úrovni podniku se již nezobrazuje dvakrát.
  RN2018-4602 Chat: upravena pozice textu pro možnosti filtru u soukromých chatů.
  RN2018-4685 Upravena velikost fontu v japonštině pro větší stavy peněz na účtu.
  RN2018-4691 Překlad názvu Hydry byl v některých jazycích zkrácen, aby se nepřekrýval s tlačítky.
  RN2018-4701 Opraven ruský překlad u popisu lokomotivy Dionýsos.
  RN2018-4707 Widget vlaků: opraven oříznutý text u spolehlivosti.
  RN2018-4826 Zástupce: již není možné měnit jízdní plány, pokud zástupce nemá práva.
  RN2018-4854 Možnosti: upraven informační text o převodu zlatých a jak ho provést.
  RN2018-4861 Zvýrazněné produkční řady mají nyní stejný tvar tlačítka.
  RN2018-4879 V řecké verzi se nyní opět správně zobrazují názvy nádražních budov.
  RN2018-4961 Vlaky: základní hodnota spolehlivosti pro vlak Hypnos (4. epocha) byla změněna ze 60 % na 20 %.
  RN2018-4964 Zástup: odpočet a tlačítka se nyní resetují správně, pokud se majitel účtu přihlásí.
  RN2018-4981 SoE: nyní je možné zobrazit pouze jména pamětihodností.
  RN2018-4990 Grafika kariérní úrovně byla upravena i pro nižší rozlišení.
  RN2018-4993 USA: ve výzkumném stromu pro 2. epochu byly opraveny šipky.
  RN2018-4998 Chat: změněna výchozí velikost chatu za účelem zlepšení použitelnosti.
  RN2018-4999 Úkoly: text "Další kapitola" byl změněn na "Později".
  RN2018-5066 Noviny s informacemi o novinkách jsou nyní k dispozici i pro nově vytvořené postavy.
  RN2018-5068 Lobby: Super startovní balíček se již neukazuje jako koupitelný po restartu serveru.
  RN2018-5077 Načítací obrazovka: tlačítko "Hraj nyní" se objeví jen po dokončení načítání.
  RN2018-5083 Nová herní kola: kód byl upraven tak, aby pozadí s načítáním bylo viditelné i ve chvíli, kdy je zobrazen výběr města a vytvoření avataru.
  RN2018-5084 Otevření žebříčku z profilu jiného hráče nyní opět funguje.
  RN2018-5085 Opravena chyba, která někdy způsobovala, že se obrazovka města nezavřela správně.
  RN2018-5091 SoE: k oknu pamětihodnosti bylo přidáno tlačítko "Aktivní hráči".
  RN2018-5178 Po zrušení "obrazovky nečinnosti" se již nebudou vlaky objevovat na špatných místech.


  Mobilní aplikace:
  RN2018-4819 Nákup lokomotiv: zvětšeny boxy s nápovědou, aby se tam vešel všechen text.
  RN2018-5007 SoE: obrazovka s přehledem regionu se nyní otvírá správně.
  RN2018-5063 Zastupování: nyní je možné zastupovat i neaktivované účty.