Legendarna oferta

  • Legendarna oferta jest tylko raz podczas każdej rundy? I odnawia się z każdą rundą?

    Czy jest tylko raz na każde konto ? I jak się raz kupi złoto to już się jej więcej nie dostanie?