Posts by Perrin Aybara_COM

  RN-13938 Steam over Europe-uppdrag togs bort från det klassiska scenariot (mobil)
  RN-13610 Chatt: Åtgärdade ett fel som förhindrade webbläsar- och mobilanvändare från att viska till varandra
  RN-13463 Halvering av väntetid: Åtgärdade ett fel som ibland orsakade "Fel 1" när man investerade Guld eller pengar
  RN-13016 Popup-meddelanden kan numera även stängas under introduktionen
  RN-12963 Tåg: Åtgärdade ett fel som gjorde att lok som köptes samtidigt och följde samma schema var i olika gott skick
  RN-12825 Inbjudning av vänner: Åtgärdade ett fel som gjorde att Guld betalades ut vid fel tillfälle
  RN-12785 Meddelanden: Åtgärdade ett fel som hindrade spelare från att öppna privata meddelanden från andra
  RN-12665 Ranglistan i prestigeöversikten är åter korrekt sorterad
  RN-12399 Åtgärdade ett fel med utbetalning av intäkter från leveranser till städer och industrier
  RN-12064 Medaljer: Bonussamlarserien nollställs inte längre om medaljen inte löses in
  RN-11961 Åtgärdade ett fel som hindrade spelare från att använda en bonusloksuppgraderingskupong utan att ha motsvarande mängd pengar på sitt konto
  RN-11935 Tog bort en källa till "Fel 101"-meddelanden när man bytte scheman
  RN-10128 Profil: Länken till karriärlistan leder inte längre till den eviga ranglistan

  RN-13938 Steam over Europe-oppgave fjernet fra klassisk scenario (mobil)
  RN-13610 Chat: Fikset en feil som hindret hvisking mellom brukere av mobilversjon og nettleserversjon
  RN-13463 Halvert ventetid: Fikset en feil som av og til førte til "Feil 1" når man la inn investeringer enten med gull eller penger
  RN-13016 Pop-up-meldinger kan nå også lukkes under veiledningen
  RN-12963 Tog: Fikset en feil som førte til at lokomotiv kjøpt samtidig og med samme plan fikk forskjellig tilstand
  RN-12825 Invitere venner: Fikset en feil som førte til at gullet ble betalt ut på feil tidspunkt
  RN-12785 Meldinger: Fikset en feil som førte til at spillerne ikke fikk åpnet private meldinger fra andre
  RN-12665 Rangeringen i prestisjeoversikten er nå sortert riktig igjen
  RN-12399 Fikset en feil med utbetaling av profitt for leveranser til byer og industrier
  RN-12064 Medaljer: Bonussamler-serien nullstilles ikke lenger dersom medaljen ble fullført men ikke hentet
  RN-11961 Fikset en feil som hindret spillere i å bruke en oppgraderingskupong til bonuslokomotivet om de ikke samtidig hadde et tilsvarende beløp med penger på kontoen
  RN-11935 Fjernet en feilårsak for "Feil 101" ved endring av planer
  RN-10128 Profil: Rangeringslenke for karriere vises nå korrekt i stedet for lede til evig toppliste

  CL Classic 3.4.0:
  Åtgärdade buggar:

  RN-10736: Accelerationen visas åter korrekt i forskningsträdet
  RN-10700: Stadsprestige delas numera ut korrekt för en stad som håller på att bli till en megastad
  RN-10375: En hjälptext som refererade till ej tillgängliga varor om ett persontåg var parkerat har åtgärdats
  RN-10952: Listan son visar halveringar av väntetiden uppdateras nu i realtid
  RN-10961: Vänlistan uppdateras numera i realtid


  Nya funktioner:
  - Bonusloksuppgraderingar: uppgraderingar för bonusloken är nu tillgängliga. Dessa kan antingen köpas med Guld eller fås genom att vinna speciella kuponger i lotteriet.
  - Daglig inloggningsbonus: du får en liten belöning i spelet varje dag du loggar in. Har du tagit emot belöningen för varje dag under en era kommer du att få en speciell överraskning på erans sista dag.


  CL USA 1.2:
  Åtgärdade buggar:
  RN-8684: Avatarföremål från Europa-boxen sparas numera korrekt på kontot, även i USA-scenariot

  Nya funktioner:
  - Bonusloksuppgraderingar: uppgraderingar för bonusloken är nu tillgängliga. Dessa kan antingen köpas med Guld eller fås genom att vinna speciella kuponger i lotteriet.
  - Daglig inloggningsbonus: du får en liten belöning i spelet varje dag du loggar in. Har du tagit emot belöningen för varje dag under en era kommer du att få en speciell överraskning på erans sista dag.

  CL Classic 3.4.0:
  Fiksing av feil:

  RN-10736: Forskningstreet viser nå akselerasjonen korrekt igjen
  RN-10700: Byprestisje deles nå korrekt ut en siste gang før byen går over til å bli megaby
  RN-10375: Korrigert et musepekertips som henviste til utilgjengelige varer når passasjertogene var parkert
  RN-10952: Listen som viser halvering av ventetid oppdateres nå i sanntid
  RN-10961: Vennelisten oppdateres nå i sanntid


  Nye funksjoner:
  - Oppgraderinger til bonuslokomotiv: Du kan nå installere oppgraderinger i bonuslokomotivene. Disse oppgraderingene kan enten kjøpes for gull eller ved å vinne spesielle kuponger i lotteriet.
  - Daglig innloggingsbonus: Du kan hente en liten belønning i spillet hver dag. Om du har hentet bonusen hver dag i en hel periode får du en spesiell overraskelsesbonus den siste dagen i perioden.  CL USA 1.2:
  Fiksing av feil:
  RN-8684: Gjenstander til avataren fra den fysiske Europe-boksen som er i salg lagres nå korrekt på kontoen, selv for USA-scenarioet

  Nye funksjoner:
  - Oppgraderinger til bonuslokomotiv: Du kan nå installere oppgraderinger i bonuslokomotivene. Disse oppgraderingene kan enten kjøpes for gull eller ved å vinne spesielle kuponger i lotteriet.
  - Daglig innloggingsbonus: Du kan hente en liten belønning i spillet hver dag. Om du har hentet bonusen hver dag i en hel periode får du en spesiell overraskelsesbonus den siste dagen i perioden.

  Åtgärdade buggar:

  RN-7822 Medaljer: "I gott sällskap": medlemmar räknas nu åter korrekt
  RN-3005 Medaljer: "Åkeriägare": transporter med person- och bonuslok räknas numera åter korrekt för denna medalj
  RN-1532 Medaljer: "Allt-i-allo": åtgärdade ett fel som ledde till att denna medalj ibland inte delades ut korrekt
  RN-2095 Medaljer: "X3": åtgärdade ett fel som ibland ledde till att denna medalj inte delades ut korrekt (Tänk på att intäkter som överskrider kontogränsen går förlorade och kan nollställa medaljen)
  RN-9587 Arbetare: åtgärdade ett fel som gjorde att en -x%-bonus från arbetare från olika eror inte fungerade
  RN-7854 Arbetare: åtgärdade ett fel som förhindrade spelare från att under den aktuella auktionen använda en arbetarplats de öppnade under auktionen
  RN-9522: åtgärdade ett fel som deaktiverade en aktiv fartökning om en mekaniker anlitades
  RN-9460 Kontomedhjälpare: åtgärdade ett fel som visade kuponger för halvering av väntetider för medhjälparen istället för personen de hjälpte

  Både schemafunktionen och chattservern har dessutom kodats om från grunden för att åtgärda ett stort antal långvariga buggar.
  Detta inkluderar inaktiva tåg i industrier och de ständigt återkommande gröna kuverten.


  För nya spelomgångar:
  - Intäkter från persontransporter har minskats. Intäkterna har särskilt minskats för långa rutter.
  - Guldpriset för att omedelbart slutföra nya rutter är numera dynamiskt och varierar beroende på den återstående byggtiden.
  - Belöningarna från bonusvideor har ökats
  - Pengapriser har ökats för alla eror
  - Antalet forskningspoäng och vagnkuponger har ökats för de senare eror  Fördelningen av tävlingar har omarbetats så att färre tävlingar äger rum samtidigt i grannstäder. Tävlingarna sprids numera även ut över en 6-timmarsperiod och alla skapas exempelvis inte längre under de första tre timmarna.  Oppdateringen kommer på svensk M1 8. november mellom klokken 10:15 og 11:45. Serveren vil være utilgjengelig i denne perioden.

  Fiksing av feil:

  RN-7822 Medaljer: I godt selskap: Medlemmene telles nå korrekt igjen
  RN-3005 Medaljer: Transportør: Passasjerer og transporter fra bonustog gir nå riktig uttelling mot medaljen
  RN-1532 Medaljer: Allsidig: Fikset en feil som førte til at denne medaljen ikke ble korrekt utdelt
  RN-2095 Medaljer: X3: Fikset en feil som førte til at den ikke ble korrekt utdelt alltid (NB: Inntekt som går over kontogrensen er bortkastet og kan føre til at telleren for medaljen nullstilles)
  RN-9587 Arbeidere: Fikset en feil som første til at en -x%-bonus fra arbeidere fra forskjellige perioder ikke fungerte
  RN-7854 Arbeidere: Fikset en feil som hindret spillerne i å kunne bruke arbeiderplassen i en auksjon dersom de åpnet plassen i løpet av samme auksjonen
  RN-9522: Fikset en feil som deaktiverte en aktiv fartsøkning dersom en hyrte en mekaniker
  RN-9460 Stedfortredere: Fikset en feil som viste kupong for halvering av ventetiden til stedfortrederen i stedet for spilleren de logget inn for

  I tillegg er både planleggings- og chatserver kodet helt på nytt for å fikse en rekke gamle feil.
  Dette inkluderer inaktive tog i industriene og grønne konvolutter som aldri forsvant.


  Til nye runder:
  - Redusert profitt for passasjertransporter. Profitten er redusert, spesielt for lange ruter.
  - Prisen i gull for å fullføre nye spor umiddelbart er nå dynamisk og er avhengig av hvor mye byggetid som gjenstår.
  - Økt belønning for bonusvideoer
  - Økt pengepremier i alle perioder
  - Økt mengden forskningspoeng og vogn-kuponger i senere perioder  Oppsettet av konkurranser er endret slik at en får færre konkurranser samtidig i byer som ligger i nærheten av hverandre. Oppsettet av konkurranser er også justert slik at de spres bedre ut i løpet av en 6-timers periode, i stedet for at alle genereres i løpet av for eksempel de første tre timene.  Denne oppdateringen kommer til M1 8. november mellom klokken 10:15 til 11:45, og serveren vil være utilgjengelig i denne tidsperioden.

  Nye funksjoner

  Super-startpakke (Classic, USA, Europe)
  Under sluttspillet kan du kjøpe en super-startpakke (399 gull) som gjelder for neste runde.
  Denne pakken gir deg følgende bonuser til den neste runden på samme server:
  14 dager plus-konto
  20 gratislodd
  4-dagers nybegynnerbonus
  +1 nivå på laboratoriet

  Halvér ventetid (Classic, Europe)
  Denne nye funksjonen gjør det mulig å halvere ventetiden i byer. Hver gang du betaler øker varigheten på halveringen av ventetiden med to timer og gjelder for alle spillere.
  Alle bidragsytere rangeres og får prestisje når byen går opp i nivå. Dersom flere har bidratt med like mye vil den som ga bidraget først gå foran. Prestisjen gis i "Investeringer"-kategorien.
  Når byen går opp i nivå nullstilles alle bidragene og prestisjen deles ut. Gjenværende halvering av ventetiden fortsetter selv etter at byen har gått opp i nivå.

  Justering av grensesnittet (Europe)
  - revidert kjøpsmeny for lokomotiv
  - revidert passasjeroversikt i byene
  - lagt til funksjon for å bruke /me i chat
  - spilleren får umiddelbart spørsmål om å justere planen etter at en har installert en oppgradering på trekkraften
  - i hovedmenyen vises nå hvilken arbeider som er på auksjon

  Balansering (Classic, Europe)
  - antallet passasjerer en trenger beregnes nå i forhold til den faktiske ruteavstanden og ikke luftdistanse


  Fiksing av feil

  Classic 3.3.5
  RN-3114 Vedlikehold av lokomotiv i museet gjaldt ikke for medaljene "Full servicehistorikk"
  RN-3607 En kunne få både streik og overtid samtidig for samme varen
  RN-1222 Periode 2: En kunne ikke kjøpe Panter med gull når en hadde forsket frem Giraff (forskningsvei A)
  RN-3805 Stedfortredere uten rettigheter til å selge lokomotiv så likevel "selg"-knappen
  RN-492 Velkomstskjermen viste feil antall ledige arbeiderplasser
  RN-3936 Manglende tekst (fransk) i sporproduksjon nivå 8

  USA 1.1.4
  RN-3786 Megaby-rangeringen viste blå byer i rødt og motsatt etter at sluttspillet var ferdig
  RN-2619 Ny leder i organisasjonen ble ikke vist skikkelig dersom forrige leder slettet seg selv
  RN-4158 Musepekertipset for fremskritt i perioden viste "%2" i stedet for varigheten

  Steam over Europe 1.4
  RN-6463 Organisasjon: Manglet sekvens når en byttet mellom togstasjonene til medlemmer i organisasjonen
  RN-7421 Periodepakken kunne bare kjøpes etter at en hadde trykket på X'en i kjøpsmenyen
  RN-5993 Planleggingskalkulatoren viste feil data under bykonkurranser
  RN-7026 Lotteri: Kunne ikke løse inn mynter når en spilte gjennom veiledningen i nybegynner-modus
  RN-6030 Kjøp av lokomotiv: "Kjøp lokomotiv"-knappen for Hval-lokomotivet var aktiv selv om det ikke var ledige plasser
  RN-6036 Det var mulig å investere i severdigheter som ikke var tilkoblet

  Endringer på passasjertransport

  Oppdatering til klassisk versjon 3.3.4 inkluderer en endring på hvordan belegget på rutene beregnes, og dermed også profitten fra passasjertransportene.

  Beregningen av belegget på en rute er nå avhengig av avstanden (i luftlinje) til den neste byen. Det betyr at i motsetning til forrige versjon vil belegget øke på lengre transporter med en by i nærheten, mens det synker for byer der det er lengre til nærmeste nabo.
  I neste versjon (3.3.5) vil avstandsvariabelen mellom byene være den faktiske avstanden langs sporet. Lengden på hvert enkelt spor vil da også telle med.

  Oppdatering kommer M1-serveren tirsdag 21. juni mellom klokken 10:15 og 11:15.


  RN-2195 Bykonkurransen: Planleggingskalkulatoren viste annen verdi enn den faktiske omsetningen
  RN-2077 Plan: Korrigert feil 102 og 2 etter endring av plan
  RN-2198 Integrasjon: Ikke alle leveranser ble tatt med
  RN-5931 Investering: Det var ikke mulig å bruke en investeringskupong dersom arbeideren for 20% reduksjon var aktiv
  RN-6135 Språk: Av og til måtte man velge språk flere ganger
  RN-5817 Stedfortreder: Øktene til stedfortredere og kontoeiere var ikke alltid 100% adskilt
  RN-5373 Konto: Av og til var stjernerangeringen feil
  RN-728 Sluttspill: Fikset en grafisk feil som kunne oppstå dersom en by ble til en megaby og spilleren var pålogget
  RN-5646 Videoer: Fikset feil med tildeling av premier
  RN-2111 Lisenser: Fikset forskjellig visning av profitt i lisensvinduet og finansvinduet
  RN-5823 Organisasjon: Av og til forsvant systemmeldingene
  RN-6185 Medaljer: Feil 652 oppsto etter innløsing av medalje #16
  RN-6023 Arbeidere: Om en arbeider som ga -20% kostnad på investeringer var aktiv gikk kun 80% av investeringen til industrien
  RN-6145 Forskning: Melding om nye forskningspoeng dukket opp igjen og igjen uten noen grunn
  RN-6116 Innstillinger: '"Overfør gull/slett konto"-knappen var av og til inaktiv etter kjøp av gull
  RN-6120 Minispill: Letespillet dukket ikke alltid opp dersom spilleren fortsatt var innlogget
  RN-940 Lotteri: Viste av og til feil pris når en vant rabattert lodd ($0 ble vist i stedet for 10 gull)
  RN-6128 Medaljer: Feil 38 dukket opp etter å ha løst inn eller lukket meldingsvinduet
  RN-2305 Veiledning: Det var ikke mulig å fullføre veiledningen med et gratislodd
  RN-3810 Organisasjon: Medlemmer som ble kastet ut ble værende i organisasjonen
  RN-5959 Plan: Inkluderte ikke spor med vedlikehold i beregningen
  RN-3379 Plan: Tog kunne frakte varer fra senere perioder uten kobling
  RN-3057 Organisasjon: Søkere kunne bruke (penge-) bonus til arbeider
  RN-3815 Stedfortreder: Feil kuponger ble vist etter stedfortreder hadde vært inne
  RN-969 Plan: Viste ikke lenger i musepekertipset og togdetaljer
  RN-899 Medaljer: Medaljer for passasjertransport ble opplåst i løpet av de første dagene uten en by på nivå 5 (ekspress)
  RN-5150 Profil: Feil visning av beste rangering
  RN-118 Sluttspill: Spillerlisten ble ikke nullstilt når man byttet mellom organisasjoner
  RN-6074 Bydetaljer: Passasjertransport: Feil visning av trender når de var for nær neste hele nummer
  RN-1977 Lisenser: Viste feil pris for umiddelbart kjøp av lisenser like etter overgang til ny periode
  RN-4141 Innboks: Tittel-systemmeldinger fungerte ikke skikkelig på engelsk og tsjekkisk
  RN-6144 Organisasjon: Oppdaterte ikke medlemsantall umiddelbart etter oppgradering av hovedkvarter
  RN-3598 Transportliste: Listen ble av og til nullstilt uten nivåoppgradering eller rekalkulering
  RN-3047 Industrier: Vist prestisje var av og til forskjellig fra tildelt prestisje etter at en industri gikk opp et nivå
  RN-2103 Transporter: Varene ble av og til ikke talt korrekt, dersom spilleren var den eneste til å stoppe ved en industri og leverte varer direkte til byen
  RN-998 Passasjertransport: Når transportlisten for passasjerer ble nullstilt ved at en by gikk opp i nivå ble samtidig tittelkampen for passasjertransport den dagen nullstilt
  RN-2030 Medaljer: #138 "I godt selskap III" fungerte ikke korrekt
  RN-3755 Kart: Fikset en grafisk feil (sorte områder)
  RN-6174 Plan: Vognkjøp feilet om en allerede eide vognene
  RN-5826 Innstillinger: Slett avatar: Kontoer kunne ikke slettes de neste 7 dagene etter et gullkjøp
  RN-4915 Tog: First Class: Inkonsistens mellom viste produksjonsserier i kjøpsmenyen og forskningsmenyen
  RN-3083 Profil: Lenken til de evige resultatlistene var ikke alltid synlig for alle
  RN-3261 Lotteri: Premieoversikt: Feil visning av produksjonsserie-begrensning
  RN-1262 Byer: Visning av byleveranse-rangering var feil i forhold til spillerens egen rangering
  RN-5396 Innstillinger: Forumsignaturen ble ikke vist lenger
  RN-2923 Rangering: Byrangeringen var ikke lenger basert på antallet tilkoblede spillere
  RN-2612 Plan: Endring av plan mens toget var på en rute som inkluderte sporvedlikehold førte til feil i beregningen av reisetid
  RN-3211 Lotteri: Tilgjengelige premier: Kupongen for oppgradering av hovedkvarteret viste feil krav for å vinne
  RN-5353 Kjøp av lokomotiv: Lagt til manglende navn for tre oppgraderinger til Osiris
  RN-5821 Plan: Vist profitt i planleggingsmodus oppdaterte seg ikke korrekt for planer for passasjertog
  RN-2987 Byer: Spillere kunne se forum i byer de ikke var tilkoblet
  RN-3685 Videoer: En kunne vinne flere forskningspoeng ved å se på bonusvideoer selv om en allerede hadde maksimalt antall poeng
  RN-4157 Periode-fremgang: musepekertipset viste '%2' i stedet for hvor langt man var kommet
  RN-2825 Lotteri: Viste gammel grafikk for bonuslokomotivet Bull i den andre perioden
  RN-5723 Veiledning: Om man avbrøt en oppgradering av sporet under veiledningen fikk man bare halvparten av pengene tilbake
  RN-4345 Webside: Evig resultatlist: Fikset en feil ifht. beste rangering
  RN-2071 Det er nå ikke lenger mulig å åpne samme server i flere faner i samme nettleser.

  Hei alle spillere


  Følgende feil er fikset i oppdatering til USA-scenarioet, og oppdateringen kommer torsdag 9. juni.


  RN-5864 Plan: Adopter plan fungerte ikke alltid for alle tog
  RN-5816 Stedfortreder: Fikset en rekke feil mens og etter en har brukt stedfortreder-modus
  RN-2123 Prestisje: Viste ikke korrekt prestisje på oversikten når man oppgraderte bygninger
  RN-5779 Arbeidere: Viste av og til ikke korrekt bud-sum
  RN-162 Sluttspill: Viste av og til feil rekkefølge på byer som var på samme nivå
  RN-6398 Hendelser: spor-vedlikehold: Manglet grafikk under hendelsen
  RN-3924 Organisasjon: En søker ble ikke vist som medlem like etter at søknad ble godkjent
  RN-3931 Innboks: Ignorering av en spiller førte til feilmeldinger
  RN-5824 Organisasjon: forum: Systemtråder forsvant av og til
  RN-3058 Organisasjon: Søkere kunne bruke arbeidere som ga reduksjon i pris
  RN-3445 Plus-konto: Dersom en spiller vant Plus-konto i én dag var varigheten kortere enn 24 timer dersom den gamle Plus-kontoen utløp før.
  RN-1935 Tog: Thor-serien viste ikke
  RN-781 Plan: Feilmelding om umulig transport, selv om transporten var mulig
  RN-2067 Tidsplanleggeren: Varehuset ble ikke riktig tatt med i beregningen
  RN-586 Sluttspill: Sluttspillet startet ikke slik det skulle dersom en spiller var pålogget når det startet
  RN-2117 Lisenser: Verdiene i finans- og lisensvinduet var ofte forskjellige
  RN-6147 Organisasjon: Viste ikke korrekt, maksimalt antall medlemmer like etter oppgradering av hovedkvarteret
  RN-3800 Inviter venner: Funksjonen fungerte ikke lenger slik den skulle
  RN-3856 Spillets slutt: Av og til ble fraksjonsfargene feil på rangeringen
  RN-6108 Oppgradering: Det fungerte ikke å oppgradere alle tog dersom en spiller hadde kuponger for alle oppgraderingene
  RN-5843 Oppgraderinger: Kjøp av oppgraderinger med kuponger og penger førte til feilkode 9
  RN-5827 Video: Kunne vinne forskningspoeng selv om en hadde maks antall poeng på lager
  RN-4913 Medalje: "Monopolist" ble av og til gitt, selv om man hadde fraktet forskjellige varer
  RN-4865 Support: Meldingen ble først synlig etter at man hadde lastet inn siden på nytt
  RN-3009 Byer: Synlige byforum i byer spilleren ikke var tilkoblet
  RN-2889 Arbeidere: Arbeidere fortsatte å gi bonus selv om de ikke var aktive lenger
  RN-3084 Profil: Lenken til rangeringslisten var ikke alltid synlig
  RN-3035 Stedfortreder: Stedfortrederen fikk av og til melding om å bekrefte kontoen sin
  RN-2924 Rangering: Byrangeringen ble ikke lenger sortert basert på aktive spillere
  RN-2691 Lotteri: Kunne ikke gå ut av lotteriet dersom en fortsatt hadde to lodd å skrape
  RN-2097 Innstillinger: Avataren kunne ikke slettes de første 7 dagene etter gullkjøp
  RN-1933 Kjøp av lokomotiv: periode 4: Thor ble ikke sortert riktig
  RN-5903 Kjøp av lokomotiv: periode 4: Apollo: Manglet små bilder
  RN-5806 Plan: Reisetiden ble ikke beregnet korrekt dersom ruten inkluderte et spor der det var vedlikehold
  RN-5598 Organisasjon: hovedkvarter: Av og til ble donasjoner trukket to ganger
  RN-5354 Tog: 3 Osiris-oppgraderinger hadde ingen navn lenger
  RN-4916 Tog: Første klasse: Toggrafikk i forsknings- og kjøpsvinduet var forskjellige
  RN-1507 Industri: Prestisje vist i industrivinduet var ikke alltid det samme som prestisjen man fikk etter oppgraderingen
  RN-995 Medalje: #125 lokomotivflåre: Talte ikke med bonuslokomotiv
  RN-986 Konkurranser: I ett spesifikt tilfelle vistes plassholder og feil vare
  RN-130 Sluttspill: Viste ingen melding om prestisje dersom byen vant
  RN-280 Periodepakke: Pakken for periode 1 var tilgjengelig etter at spillet var startet
  RN-1002 Plan: Trekkraften ble ikke korrekt justert når man satte opp en ny plan etter å ha oppgradert
  RN-904 Veiledning: Fullførte ikke dette trinnet ved bruk av flere umiddelbare leveranser
  RN-5369 Periodeovergang: Auksjonsvinduet for arbeidere lukket seg automatisk når en gikk over til neste periode
  RN-1977 Lisens: Viste fortsatt prisen for umiddelbart kjøp for forrige periode etter at en gikk over til neste periode
  RN-2197 Arbeidere: Auksjoner for organisasjoner med lav prestisje fungerte ikke

  Nye / reviderte funksjoner:

  - Funksjonen for umiddelbar sending er revidert for å gi bedre brukervennlighet
  - Det er nå mulig å endre navn i spillet. Man kan endre gratis en gang per 30 dager. Endringer utover dette koster 75 gull.


  Fiksing av feil:

  USA 1.1.1

  - RN-300: kartet sentrerer ikke lenger på lagrede punkt på kartet når man bruker de respektive tallene i chatten.
  - RN-172: Man kan nå kjøpe Hydra for gull igjen etter at Pegasus er forsket frem.
  - RAIL-16029: oppgraderingstiden for nivå 4 til stasjonsbygningen var for langt og er nå korrigert.
  - RAIL-15248: utvidede arbeidere fungerer nå korrekt igjen.
  - RAIL-11101: i duelloversikten vil "viktigste by" nå ta i betraktning tidspunkt for når byen gikk opp siste nivået.
  - RAIL-14106: medalje 74: streikebryter aktiveres nå korrekt.
  - RAIL-15997: privatchat fungerer igjen.
  - RAIL-15941: korrigert en feil som i visse situasjoner gjorde det mulig å lage en ny organisasjon med samme navn som en eksisterende.
  - RAIL-15953: det vil nå være mulig å logge ut av spillet etter å ha avbrutt en video.


  Klassisk 3.3.1

  - RN-607: fikset en feil som førte til at investeringer ble feil lagt sammen og flere organisasjoner hadde majoritet i en industri.
  - RN-168: bonus for de som starter sent tar nå med passasjertog i betraktningen ifht. å låse opp forskning.
  - RN-226: fikset en feil som hindret installasjon av flere oppgraderinger når spilleren hadde oppgraderingskuponger.
  - RN-300: kartet sentrerer ikke lenger på lagrede punkt på kartet når man bruker de respektive tallene i chatten.
  - RN-172: Man kan nå kjøpe Hydra for gull igjen etter at Pegasus er forsket frem.
  - RN-131: videoer kan nå sees i fullskjermsmodus.
  - RAIL-16029: oppgraderingstiden for nivå 4 til stasjonsbygningen var for langt og er nå korrigert.
  - RAIL-15654: videoer flyttes ikke lenger dersom banneret til en av partnerne våre er aktivt.
  - RAIL-15102: bildestørrelsen til Elektra i toglisten er nå bittelitt større.
  - RAIL-14106: medalje 74: streikebryter aktiveres nå korrekt.
  - RAIL-14784: medalje 170: passasjertransportør aktiveres nå korrekt.  Spillverdener som fortsatt kjører klassisk versjon 3.2.6 eller USA versjon 1.0.3 vil få feilkorrigeringene ved neste restart.

  Disse oppdateringene, Classic 3.3.0, vil komme på alle servere som starter i fremtiden. Servere som allerede er i gang vil ikke bli oppdatert med denne oppdateringen.


  - Nye funksjoner:
  - Nytt, revidert oppdragssystem
  - Revidert veiledning

  - Endringer for balansering:
  - Arbeiderfordeling: egne auksjoner for svake organisasjoner ( <10% av prestisjen til førsteplassen). Dette gjør det vanskeligere for organisasjoner med én spiller å kjøpe arbeidere.
  - Profitt fra passasjertog: profitten fra passasjertog vil ikke endre seg så mye, og heller ikke betalingen ettersom det nå brukes en større tidsramme for å beregne belegget
  - Fraktlisten for passasjerer nullstilles når byen går opp ett nivå

  - Veiledning: forskningsoppdraget blokkeres ikke lenger av å forske frem en oppgradering fra en tidligere periode
  - Oppgrader tog: oppgraderinger virker også når deler av betalingen gjøres med kuponger
  - Kjøpte bonuslokomotiv tar ikke lenger opp plasser
  - Spilleren informeres om ny personlig melding via SMS
  - Inviter venner: venner starter i samme by og på samme server
  - Personlige meldinger en har begynt på vil ikke lenger bli slettet dersom spilleren mottar en ny melding i mellomtiden
  - Privat chat - kan nå legge til deltagere igjen
  - Privat chat - viser korrekt status for om deltagere i chat'en er pålogget eller ikke
  - Det er nå mulig å bygge spor med kuponger selv om spilleren ikke har penger
  - Korrigert en rekke oversettelsesfeil
  - Korrigert grafikkfeil for store planer
  - Organisasjon: meldingsboksen for utlogging og invitasjon åpnes nå over organisasjonsvinduet
  - Statistikk: industrier sorteres nå etter vekst i nedadstigende orden
  - Feil 38 oppstår ikke lenger når en ser på en medspillers stasjonsområde
  - Ekstremt store investeringer vises ikke lenger som negative
  - Support: korrigert en feil med å sende flere meldinger
  - Konkurranser: korrigert plasseringstekst for ikke-fullførte konkurranser
  - Kan nå logge ut selv om en videoavspilling har blitt avbrutt tidligere
  - Byer: leveringslisten dobles ikke lenger når man raskt bytter mellom flere vinduer
  - Periodepakke: hjelpeteksten vises ikke lenger automatisk
  - Vedlikehold alle tog: viser en forklaring dersom en spiller ikke har nok penger til å vedlikeholde alle togene
  - Talos kan nå kjøpes for gull straks Leviatan er forsket frem
  - Viser ikke lengre meldinger fra spillere som er ignorert (krever oppdatering av nettleser)
  - Sluttspill: korrigert plassering av nasjonsflagg til spillerne i rangeringen
  - Vis togene til annen spiller: fikset en grafikkfeil som gjorde at spillere kunne parkere togene til en annen spiller i byen (optisk feil uten noen funksjon)
  - Sluttspill: lagt til musepekertekst for innstillingene
  - Lyd: advarsler gir nå lyd selv om man er inaktiv
  - Industrier: grafikken vises korrekt for nåværende nivå
  - Tog: den røde Poseidon holder seg nå til sporene
  - Forskning: lagt til grafikk for trekkraft-oppgraderingen til Minerva
  - Tog: all grafikk og alle produksjonsserienavn til Thor er nå korrekt
  - Spor: viser advarsel dersom en spiller ikke har nok penger til å legge spor
  - Chat: Engelsk er forhåndsvalgt chat-språk på internasjonale servere
  - Togstasjon: varighet for oppgradering vises nå korrekt selv om det overstiger 24 timer
  - Oppgraderinger: korrigert en plassholder for britisk engelsk
  - Hendelser: vedlikehold på sporene annonseres nå korrekt
  - Billigere lodd som premie for video: rabatten er fortsatt tilgjengelig selv om en spiller kjøper gull for å kjøpe loddet
  - Lotteriet: forhåndsvisningen for fremtidige perioder er nå korrigert
  - Spillslutt: gjenværende varighet på Plus-konto vises nå korrekt
  - Forbudte spesialtegn kan ikke lenger brukes når man endrer organisasjonsnavnet
  - Ventetid etter reaktivering: mengden vogner vises nå korrekt i toglisten
  - Plan: lagrer nå alle stopp korrekt, selv de der en ikke laster opp varer
  - Sluttspill: informasjonsskjermen som er del av velkomstskjermen viser ikke lenger ledige arbeiderplasser
  - Organisasjoner: lederen kan forlate organisasjonen selv om det er ubehandlede søknader
  - Kart: gule kanter rundt megabyene vises ikke lenger når man bytter faner
  - Lisenser: grafikken dekker ikke lenger over budet
  - Gulloverføring: knappen er deaktivert under sluttspillet
  - Avatarnavn: spesialtegn og japanske tegn forårsaker ikke lenger feil
  - Forskning: kan nå klikke seg raskt gjennom periodene uten feil
  - Sluttspill: ved starten av sluttspillet tildeles prestisje for nåværende leveranseliste
  - Investeringer: advarsel om 50% vises nå korrekt dersom en arbeider som påvirker investeringene er aktiv
  - Arbeidere: kan nå oppgradere togstasjonen dersom to arbeidere som reduserer kosten er aktive
  - Boost: varigheten vises korrekt selv om gjenværende tid er over 24 timer
  - Videoer: pop-up for medaljer forårsaker ikke lenger problem mens man ser video
  - Passasjertransport: rekalkuleringen foretas når nedtellingen når 00:00
  - Fremtidige industrier endres ikke lenger når man bytter språk
  - Togliste: teksten til mekanikeren kuttes ikke lenger
  - Organisasjoner: kan ikke lenger åpne "endre emblem" så ofte som ønskelig
  - Bykonkurranser: musepekertipset ang. endringene de siste fem minuttene er korrigert

  Oppdatering 10.09.2015 mellom klokken 10:15 til 11:00 (medfører nedetid)


  Nye funksjoner:

  Periodepakke
  - i løpet av de første 24 timene i en ny periode kan du kjøpe periodepakken for 250 gull
  - den inkluderer: 1 umiddelbar oppgradering av lokomotivstallen, 3 gratislodd, 1 lokomotiv-kupong, fyller opp lageret av forskningspoeng

  Fiksing av feil:
  - Pris som vises i byen vises nå korrekt også for de som er i nybegynnerstatusen
  - "Parker tog i byen"-funksjonen forårsaker ikke lengre feil 16
  - Opplæringsmeldinger dekker ikke lenger utloggingsvinduet
  - Fikset feil informasjon på velkomstskjermen om ledige arbeiderplasser
  - Fikset en feil ved "Kjøp lokomotiv med gull"-knappen
  - Resultatene fra en bykonkurransene vil ikke lenger bli vist to ganger for alle byer
  - Medalje 102 "Konsekvent" tildeles selv om man bruker bonuslokomotivet
  - Planer ble av og til brukt bare etter at siden ble lastet inn på nytt
  - Feilkode 102 og 2 fikset når man endrer en plan
  - Sortering av toglisten etter tognummer fungerer igjen
  - Spillere vil nå alltid bli koblet mot korrekt bychat, selv om man er koblet til flere byer
  - Kupongknappen i toglisten er fikset
  - Avatargjenstand (smykke i periode 5) er fikset
  - Bonus fra å se video beregnes og vises nå korrekt
  - Lyder fra spillet dempes mens en ser en video
  - Bekreftelsesmelding for invitasjon til eller utkastelse fra en organisasjon åpnes ikke lenger bak skjermen
  - Ikke lenger nødvendig å laste inn siden på nytt etter å ha gitt nytt navn til tog