Posts by PirátSilnic

  Nikomu tady nevadí,že Vás tu okrádají o peníze za zlaté a i o zbytečný čas,který tu trávíte ikdyž hra od začátku jejího spuštění nefunguje jak má,pořád se opakují nějaké technické potíže,finále na které čekáte 3 měsíce se vždy seká,nejde přehazovat jízdní plány nebo se nedá přihlásit nebo hru musíte několikrát restartovat.Přijde Vám v pořádku,že platíte za něco co nefunguje,když si koupíte nějaké zboží nebo objednáte nějakou službu,taky za ní budete platit nebo si necháte nefunkční zboží?Ne,požádáte o výměnu zboží či služby,případně o vrácení peněz,ztracený čas Vám bohužel nikdo nevrátí,proč si to tedy necháte tady líbit,požádejte o vrácení vložených peněz,třeba je tady konečně donutíte aby tu hru opravili tak,že bude fungovat správně,technické problémy trvají několik let a pořád dokola se opakují,jeden člověk možná neuspěje,ale pokud se spojíme,tak určitě na to reagovat musí,ikdyž se vsadím,že se pokusí tento názor mazat,protože takto reagují když se jim něco nelíbí.Placená služba,ikdyž se jedná o hru se musí řídit právem a zákony jako vše ostatní,místo aby se snažili opravit technické problémy,tak hledají jen možnosti,jak z hráčů vytáhnout více peněz za nákup zlatých,příklad je limit videíí, myslím že nejsem jediný komu už došla trpělivost a nenechá si to líbit.Proto buď kontaktujte podporu ať minimálně část peněz vrátí nebo se domluvme a budem o to žádat společně. P.S.:Do angličtiny to přeložil překladač.  Nobody here minds that they rob you here of money for gold and even the unnecessary time you spend here, even if

  the game does not work as it should from the beginning of its launch, some technical problems are still repeated,

  the final you have been waiting for 3 months is always chopped, it is not possible to change timetables or it is not possible to register or

  you have to restart the game several times. It will feel fine that you are paying for something that does not work when you buy

  some goods or order a service, you will also pay for it or keep it

  No, you will request an exchange of goods or services, or a refund, unfortunately you have lost time

  no one will return, so why do you like it here, ask for a refund, maybe it is here

  finally you force them to fix the game so that it works properly, the technical problems last for several years

  and they keep repeating themselves, one person may not succeed, but if we come together, he must react

  although I bet they will try to erase this opinion, because they react this way when they don't like something. Paid service,

  Although this is a game they must follow the law and the law like everything else, instead of trying to fix the technical

  problems, so they are just looking for ways to withdraw more money from players to buy gold, an example is the limit of videos,

  I don't think I'm the only one who has run out of patience and won't like it. So either contact support either

  at least part of the money will be returned or agreed and we will apply for it together.P.S .: In English it

  translated by translator.

  Nikomu tady nevadí,že Vás tu okrádají o peníze za zlaté a i o zbytečný čas,který tu trávíte ikdyž hra od začátku jejího spuštění nefunguje jak má,pořád se opakují nějaké technické potíže,finále na které čekáte 3 měsíce se vždy seká,nejde přehazovat jízdní plány nebo se nedá přihlásit nebo hru musíte několikrát restartovat.Přijde Vám v pořádku,že platíte za něco co nefunguje,když si koupíte nějaké zboží nebo objednáte nějakou službu,taky za ní budete platit nebo si necháte nefunkční zboží?Ne,požádáte o výměnu zboží či služby,případně o vrácení peněz,ztracený čas Vám bohužel nikdo nevrátí,proč si to tedy necháte tady líbit,požádejte o vrácení vložených peněz,třeba je tady konečně donutíte aby tu hru opravili tak,že bude fungovat správně,technické problémy trvají několik let a pořád dokola se opakují,jeden člověk možná neuspěje,ale pokud se spojíme,tak určitě na to reagovat musí,ikdyž se vsadím,že se pokusí tento názor mazat,protože takto reagují když se jim něco nelíbí.Placená služba,ikdyž se jedná o hru se musí řídit právem a zákony jako vše ostatní,místo aby se snažili opravit technické problémy,tak hledají jen možnosti,jak z hráčů vytáhnout více peněz za nákup zlatých,příklad je limit videíí, myslím že nejsem jediný komu už došla trpělivost a nenechá si to líbit.Proto buď kontaktujte podporu ať minimálně část peněz vrátí nebo se domluvme a budem o to žádat společně. P.S.:Do angličtiny to přeložil překladač.  Nobody here minds that they rob you here of money for gold and even the unnecessary time you spend here, even if

  the game does not work as it should from the beginning of its launch, some technical problems are still repeated,

  the final you have been waiting for 3 months is always chopped, it is not possible to change timetables or it is not possible to register or

  you have to restart the game several times. It will feel fine that you are paying for something that does not work when you buy

  some goods or order a service, you will also pay for it or keep it

  No, you will request an exchange of goods or services, or a refund, unfortunately you have lost time

  no one will return, so why do you like it here, ask for a refund, maybe it is here

  finally you force them to fix the game so that it works properly, the technical problems last for several years

  and they keep repeating themselves, one person may not succeed, but if we come together, he must react

  although I bet they will try to erase this opinion, because they react this way when they don't like something. Paid service,

  Although this is a game they must follow the law and the law like everything else, instead of trying to fix the technical

  problems, so they are just looking for ways to withdraw more money from players to buy gold, an example is the limit of videos,

  I don't think I'm the only one who has run out of patience and won't like it. So either contact support either

  at least part of the money will be returned or agreed and we will apply for it together.P.S .: In English it

  translated by translator.